Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`  Հեղինե Մուսայելյան info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37

Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ


ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի միջնակարգ դպրոցի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/29  


ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/27


Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ.Աղաջանյանի անվան պետական  գյուղատնտեսական քոլեջ ՊՈԱԿ-ի վերակառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/11


ՀՀ Ազգային ժողովի նոր մասնաշենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի սեպտեմբերի 2-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԽԾՁԲ-20/1


ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի օգոստոսի 26-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13