Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության պատասխանատու`

info@mud.am
Հեռ.` +374 011 62-17-11
Ֆաքս` +374 011 62-17-34
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարության տուն 3

Տեսչական ստուգումներ

ՑԱՆԿ

2015 թ. Երեւան քաղաքում և ՀՀ մարզերում ստուգման ենթակա օբյեկտների

Ցանկ


ՑԱՆԿ
2014 թ. Երեւան քաղաքում ստուգման ենթակա օբյեկտների

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչ


ՑԱՆԿ
2013 թ. Երեւան քաղաքում ստուգման ենթակա օբյեկտների
 
 
Ցանկ
 
Ցանկ-լրացուցիչ
 


ՑԱՆԿ
ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում 2014 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչ


ՑԱՆԿ
ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում 2013 թ
. ստուգման ենթակա օբյեկտների

 

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչՑԱՆԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզում 2014 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչ


ՑԱՆԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզում 2013 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների

 

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչՑԱՆԿ

ՀՀ Արարատի մարզում 2014 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչ


ՑԱՆԿ

ՀՀ Արարատի մարզում 2013 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների

 

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչՑԱՆԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզում 2014 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչ


 ՑԱՆԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզում 2013 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների

 

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչՑԱՆԿ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում 2014 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչ


ՑԱՆԿ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում 2013 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների

 

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչՑԱՆԿ

ՀՀ Լոռու մարզում 2014 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչ


ՑԱՆԿ

ՀՀ Լոռու մարզում 2013 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչՑԱՆԿ

ՀՀ Կոտայքի մարզում 2014 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչ


ՑԱՆԿ

ՀՀ Կոտայքի մարզում 2013 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների

 

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչ  ՑԱՆԿ
ՀՀ Շիրակի մարզում 2014 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների
     

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչ


 ՑԱՆԿ
ՀՀ Շիրակի մարզում 2013 թ. ստուգման ենթակա օբյեկտների
  

 

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչՑԱՆԿ

ՀՀ Սյունիքի մարզում 2014 թ. ստուգման ենթկա օբյեկտների

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչ


ՑԱՆԿ

ՀՀ Սյունիքի մարզում 2013 թ. ստուգման ենթկա օբյեկտների

 

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչՑԱՆԿ

 ՀՀ Տավուշի մարզում 2014 թ. կառուցվող և հիմնանորոգվող օբյեկտների

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչՑԱՆԿ

 ՀՀ Տավուշի մարզում 2013 թ. կառուցվող և հիմնանորոգվող օբյեկտների

Ցանկ

Ցանկ-լրացուցիչ