Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության պատասխանատու`

info@mud.am
Հեռ.` +374 011 62-17-11
Ֆաքս` +374 011 62-17-34
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարության տուն 3

ՀՀ կառավարության որոշումներ

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

26 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 1044 - Ա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

11 ապրիլի 2013 թվականի N 268 - Ա